14/6: 18:00 rond 1 18:45 rond 2 19:30 rond 3
15/6: 10:00 rond 4 16:00 rond 5
16/6: 09:00 rond 6 14:00 rond 7

[Upp] [Lottning/resultat] [Alternativ sida med flera bräden] [Follow Chess] [PGN]


Board :


Opening: 
Result: