Tävling Rating Ronder och Datum Poäng Pris
    ÖSS Novemberblixt   1 2 3 4 5 6 7 8 9    
    2014-11-04 01-sep  /  /  /  /  /  /  /  /  /    
        10 2 3 4 5 6 7 8 9    
1   Bengt Öberg 1604 1 1 1 1 0 ½ 0 1 1 3-4
        9 1 10 3 4 5 6 7 8    
2   Elis Hippe Runsten/Heidi Forss 1142 0 0 ½ 0 1 0 0 0 0 10
        8 9 1 2 10 4 5 6 7    
3   Elvin Porter 1150 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 9
        7 8 9 1 2 3 10 5 6    
4   Jacob Forss 1204 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 6-7
        6 7 8 9 1 2 3 4 10    
5   Sven-Olof Andersson 1983 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1
        5 10 7 8 9 1 2 3 4    
6   Lennart Burman 1945 0 1 1 1 1 ½ 1 1 0 3-4
        4 5 6 10 8 9 1 2 3    
7   Ruben Fuentes 1863 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7 2
        3 4 5 6 7 10 9 1 2    
8   Olof Edler 1353 1 1 0 0 0 0 1 0 1 4 5
        2 3 4 5 6 7 8 10 1    
9   Kazem Rezaee 1234 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 6-7
        1 6 2 7 3 8 4 9 5    
10   Åke Myrberg/Gustav Westholm 1680 0 0 ½ 0 0 1 0 1 0 8
Månadsblixten spelades med 3 min + 2 sek/drag